ΕΕΤΑΑ Πλατφόρμα Συνεργασίας

Η πλατφόρμα Συνεργάζομαι - Συμμετέχω αποτελεί την πρόταση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υποστήριξη διαδικτυακών χώρων συνεργασίας. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 15